Ons Netwerk

CLCA

De Crisis and Litigation Communicators Alliance (CLCA) is een internationaal netwerk van onafhankelijke, door eigenaren zelf-beheerde PR-kantoren die gespecialiseerd zijn in Litigation PR en crisiscommunicatie. Het netwerk is opgezet met als doel om cliënten te helpen bij het beschermen van hun reputatie in nood- en conflictsituaties. De netwerkbureaus hebben uitgebreide ervaring met het adviseren van cliënten bij het beschermen van hun reputatie tijdens juridische geschillen: wanneer juridische stappen worden voorbereid, gezet of wanneer een zaak voorkomt. Situaties die zich kunnen doen zijn zogenaamde class actions; commerciële contractuele geschillen; milieurampen of regelgevende onderzoeken.

IvCB

Het in Den Haag gevestigde IvCB is een van de leidende Public Affairs en stakeholdermanagement kantoren in Nederland en Gold Affiliate partner van FTI Consulting. IvCB adviseert opdrachtgevers met een maatschappelijke meerwaarde en een goed verhaal over de te voeren strategie richting de politiek, overheid en maatschappij om doelstellingen te realiseren. In de uitvoering zorgt IvCB voor een effectieve belangenbehartiging met duurzaam resultaat en draagt IvCB bij aan de versterking van de positie en het draagvlak van uw organisatie.

IvCB is gespecialiseerd in de zorg en life sciences, de financiële sector, alle partijen betrokken bij de energietransitie en de verduurzaming van Nederland en de publieke sector. IvCB beschikt over een fijnmazig netwerk op politiek-bestuurlijk niveau, jarenlange ervaring en creatief probleemoplossend vermogen bij complexe vraagstukken.