Litigation Communications

Rechtszaken kunnen voor bedrijven grote gevolgen hebben. Uw naam wordt in verband gebracht met een conflict of een geschil. De uitkomst van de rechtszaak kan van grote invloed zijn op de financiële positie en reputatie van uw onderneming. Het is dus niet verwonderlijk dat uw stakeholders (medewerkers, aandeelhouders, leveranciers etc.) zich afvragen of de rechtsgang ook van invloed is op hun positie.

In die situaties is het van belang om uw stakeholders juist, volledig en op het passende moment te informeren over uw standpunt en het verloop van de rechtszaak. Huijskens Sassen is een preferred partner van verschillende (inter)nationale advocatenkantoren. Ons kantoor bezit ruime ervaring op het gebied van litigation communication in zaken die betrekking hebben op verschillende rechtsgebieden.

Huijskens Sassen is lid van de Crisis and Litigation Communicators Alliance (CLCA).